Monika MuranyiLektorka a spisovatelka

Monika měla vždy silný vztah k naší planetě Zemi a cítila s ní hluboké spojení. Získala bakalářský titul z aplikované vědy na Southern Cross University v Austrálii. Více než patnáct let pracovala v několika národních parcích v Austrálii a na Novém Zélandu. Je také akreditovanou praktikující ve Vyrovnávací technice EMF TM (EMF je zkratka pro elektromagnetické pole) – pro fáze I až XIII.

Monika v rámci svého duchovního probuzení a objevů metafyzických pravd cestovala na mnoho míst. Tato místa zahrnují Austrálii, Nový Zéland, USA (včetně Havaje), Velkou Británii, Chile, Argentinu, Brazílii, Uruguay, Bolívii, Peru, Ekvádor, Kolumbii, Venezuelu, Mexiko, Rusko, Ukrajinu, Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Německo, Švýcarsko, Španělsko, Itálii, Portugalsko, Turecko a Izrael.

Kryonovy informace o Gaie ji zaujaly natolik, že navázala spolupráci s Leem Carrollem a z Kryonových channelingů sestavila hned 3 tematicky laděné knihy a 2 sady karet (jedny jsou afirmační pro probuzení vnitřního mistrovství a druhé se věnují prohloubení našeho vztahu s Gaiou). Všechny její knihy byly již přeloženy do češtiny, právě tak i její karty. Kromě toho je stálou členkou Kryonova týmu, a tak cestuje společně s Leem po celé planetě a vnáší na semináře nejen energii ženskou, ale také nádhernou energii Gaii.

www.monikamuranyi.com