Cacina MeaduHudebnice, konferenciérka

Cacina začala hrát na piano sama, když jí bylo pět let. Díky synestézii dokázala “vidět” hudbu, kterou hrála, ve formě barev a geometrických tvarů. Už od raného věku měla vrozený dar vědění, jak pracovat s tóny a zvuky. A tak hudba a zvuky vždy byly pro Cacinu něčím víc než jen slyšitelnou informací.

Mezi 5 a 13 lety absolvovala klasickou výuku hry na piano, ale většina hudby, kterou během toho hrála, se jí příliš nelíbila. Posun u ní nastal o mnoho let později, když jí technický pokrok v oblasti počítačů a hudebního softwaru umožnil používat při své hudbě i další zvuky… jako třeba strunné orchestry či andělské chóry.

V současnosti Cacina vytváří v hudbě prostor bezčasovosti, který publikum obklopí zvukem zvoucím duši posluchačů, aby do něj vstoupili. Když Lee Carroll přijíždí prezentovat do Evropy, často ho doprovází společně s Andersem Holtem, zatímco Lee channeluje Kryona.

Anders a Cacina také dávají lekce a pořádají workshopy na téma zvuku a vědomí při akcích a konferencích po celém světě.

Jejich hudba vytváří pocit magického spojení a Jednoty… což umožňuje posluchačům doma i během koncertů zažít pocit splynutí do jednoho Pole, které spojuje nás všechny.